Por Odmiany pora Wykaz odmian pora
Wykaz odmian pora
wykaz odmian pora Dobór właściwej odmiany pora jest sprawą kluczową w jego uprawie. Głównym podziałem odmian pora jest termin zbioru. Tak więc możemy wyróżnić odmiany wczesne, średniowczesne, średniopóźne i późne.

 

 

 

 

 

Wykaz odmian pora.

Odmiany

Rok wpisania do krajowego rejestru

Hodowca i nr adresowy

Podstawowe kierunki użytkowania

Wczesne

1. Blauwgroene Herfst
Angelos
Sevilla (×)

1995

US    251
NL    228

b, p
b

2.Bluvetia
(d. Bluvetia, syn Zwitsersr
Reuzen) Lancia (×)

1991

US    251
NL   328

b, p
b, p

3. Bulgaarse Reuzen
Bulgina (×)
Kamush

1991

NL   228
NL   672

b, p
b, p

4. Carlton (x)         H

1999

NL   672

b

5. Easton (×)         H

2004

NL   672

b, p

6. Franse Zomer 3(×)
(syn Fruher Sommer,
Gros du Midi 3,
Gros long d elete 3)
Evita(×)

2003

NL    722

b

7. Roxton (x)         H

2001

NL    672

b

Średniowczesne

8. Alita (×)

1991

US    251

b, p

9.Bluvelia (d. Bluevelia,
Syn. Zwitsersr Reuzen)
Prelina (×)

1991

US    251
NL    228

b, p
b

10. Einstein      H

2005

US    251

b

11. Golem

2004

CZ    218

b, p

12. Herfstreuzen 3
(syn. Herbstriesen 3)
Albana
Porvite

1997

NL     672
NL     353

b
b

13. Jolant (×)

1991

NL     328

b, p

14. Partizade (PL)

2004

US     357

b

Średniopóźne

15. Ashton (×)      H

2004

NL     672

b

16. Blauwgroene Herfst
Amundos (×)
Astor
Fiesta (×)
Murcia
Porbella

1995

US      251
NL      251
NL      228
NL      228
NL      353

b, p
b, z
b
b
b, p

17. Bombardier

2005

US       357

b, z

18. Flextan       H

2005

NL      353

b

19. Filips

2005

NL      459

b, p, z

20. Juhas

2001

PL         93

b

21.Shelton (×)      H

2002

NL       672

b, p

22. Tango

2001

CZ        218

b

Późne

23. Blauwgroene Winter
(syn Bleu d hiver. Bluegreen Winter.Libertas)
Arkansas
Blizzard

1991

US      251
NL      328

b, z
b, z

Farinto

-

NL      672

b, z

Hibema (×)

-

NL      228

b, p, z

Selina

-

NL       228

b, z

24. Kenton (×)      H

2004

NL       672

b

25. Maciek (×)

1999

PL         93

b, z

26. Triton (×)

2004

NL       228

b

 

PL- odmiana chroniona wyłącznym prawem hodowcy w Polsce; (×)-odmiana aktualnie skreślona z krajowego rejestru; H- odmiana mieszańcowa; b- bezpośrednie spożycie lub zaopatrzenie rynku; p- przetwórstwo; z- przydatność do zimowania w polu.

 

Sonda

Czy uprawa pora się opłaca?