Por Uprawa pora Uprawa pora
Uprawa pora
Uprawa pora

Por może być uprawiany z siewu nasion wprost na pole, bądź z rozsady. Uprawa z siewu jest tańsza i prostsza, choć plon jest mniejszy i mniej wybielony. Nie powinno się jej stosować na glebach zaskorupiających się. Pole powinno być starannie przygotowane, wyrównane i bez kamieni. Siew następuje na przełomie marca i kwietnia w ilości 2-3 kg/ha na głębokość 1-2 cm, w rzędy 30-45 cm, a w produkcji wielkotowarowej 67,5 cm. Większa szerokość międzyrzędzi umożliwia wykonanie obsypywania roślin i uzyskanie dłuższej części wybielonej, oraz lepsze zimowanie roślin. Optymalne zagęszczenie roślin na 1 m2 wynosi 16-22 szt. Uprawę z rozsady możemy przeprowadzać różnymi metodami: na płask, na redlinach, w otworach i bruzdach. Najczęściej sadzi się na płask, rzadziej w bruzdach, gdzie rozsada jest zasypywana w okresie wegetacji. Na redlinach i w otworach sadzi się rozsadę pora najczęściej w Holandii i Belgii, przy czym na redlinach pora uprawia się na wczesny zbiór.

 

Do bardzo wczesnych zbiorów zaleca się produkcje rozsady w doniczkach. Do każdej doniczki wysiewa się 4-5 nasion pod koniec stycznia lub na początku lutego, tak żeby otrzymać 3 sztuk rozsady. Rozsadę sadzi się w połowie kwietnia w rozstawie 25x25 cm i przykrywa się na okres 3-4 tygodni folią perforowaną lub włókniną polipropylenową. N a zbiór w połowie lata i jesienią nasiona wysiewa się w marcu do tunelu ogrzewanego, w ilości 10g na 1m2, w rzędy co 10 cm. Do obsadzenia 1 ha trzeba wysiać 1,2-1,5 kg nasion. Początkowo w szklarni lub tunelu utrzymuje się temperaturę 18-20°C, a po wschodach 12-15°C. Rozsada pora nadaje się już do sadzenia po 8 tygodniach, znacznie lepsze jednak wyniki uzyskuje się sadząc rozsadę starszą 10-12 tygodniową. Na miejsce stałe w polu sadzi się rozsadę w maju i czerwcu, przy takiej samej rozstawie rzędów jak z siewu. Rozstawa w rzędzie wynosi 7-10 cm w uprawie na zbiór w lecie, 12-15 cm przy zbiorze jesiennym i 15-20 cm w uprawie na przezimowanie. W uprawie poplonowej, sieje się nasiona w pierwszej połowie kwietnia, w ilości nie większej niż 3-5g na 1m2. Dobrze wyrośniętą rozsadę 12-16 tygodniową sadzi się w III dekadzie czerwca lub w pierwszej połowie lipca.

 

Sonda

Czy uprawa pora się opłaca?